Archive for the ‘Seans İçerikleri’ Category

Kundalini Yoga Hakkında

What is Kundalini Yoga? / Neden Kundalini Yoga?

Kundalini yoga (KY) is an ancient form of yoga that has only been practiced in the west relatively recently. Yogi Bhajan introduced Kundalini to the world. Although Kundalini had not previously been taught to the public, Yogi Bhajan felt that everyone should have the opportunity to enjoy its benefits.

KY Batı’da nispeten yeni uygulanan çok eski bir yoga türüdür. KY Yohi Bhajan tarafından dünyaya tanıtılmıştır. Kundalini daha önce halka öğretilmemesine rağmen, Yogi Bhajan herkesin KY’nın faydalarından yararlanma fırsatının olması gerektiğini hissetmiştir.

What Does Kundalini Mean? /Kundalini Yoga ne anlama gelmektedir?

The Kundalini is untapped energy (prana) at the base of the spine that can be drawn up through the body awakening each of the eight chakras. Full enlightenment may occur when this energy finally reaches the Crown Chakra. Kundalini vücudumuzda bulunan 8 çakranın açılmasıyla omuriliğimizin en uç noktasından yükselen ham enerjidir. Tam aydınlanma bu enerjinin başımızın üzerinde yer alan Taç Çakraya ulaşmasıyla gerçekleşebilir.

Focus on Breath and Movement / Nefes ve Hareketlere odaklanmak

Each Kundalini Yoga asana series is done in conjunction with a specific breath that intensifies the effects of the poses with the purpose of freeing energy in the lower body and allowing it to move upwards. Kundalini sequences (kriyas) may consist of rapid, repetitive movements done with breath or holding a pose while breathing in a particular way.

Her KY serisi duruşun etkisini arttırmak için özel bir nefes tekniği ile birleşerek vücudun aşağısındaki enerjiyi serbest bırakarak yukarı doğru hareket etmesi amacıyla yapılır. Kundalini serileri hızlı ve nefes ile tekrarlanan hareketlerden ya da belli bir nefes alış yöntemi ile pozisyonda kalmaktan oluşur.

What to Expect in a Kundalini Class? / Kundalini dersinden ne beklemeliyiz?

A Kundalini class begins with a short chant followed by a warm-up to stretch the spine and improve flexibility. The main work of the class is called a kriya, which is a proscribed sequence of poses and pranayama that focuses on a specific area of the body. The class ends with a meditation, which may be accompanied by a closing song.

Kundalini dersi omuriliğini esneten ve vücudun esnekliği arttıran ısınma hareketleri ve kısa bir nağme ile başlar. Dersteki temel çalışma, belirlenmiş seri hareketler ile nefes alış teknikler eşliğinde vücudun belli noktalarına odaklanmayı sağlayan kriyadır.  Ders bitiş şarkısıyla eşlik edilen meditasyon ile son bulur.

Is Kundalini for You? / Kundalini sizin için midir?

Kundalini is one of the more spiritual types of yoga. It goes beyond the physical performance of poses with its emphasis on breathing, meditation, mudras and chanting. This type of yoga appeals to those who are up for both mental and physical challenges. Kundalini yoga daha çok ruhani boyutu olan bi yoga türüdür.

Nefes alışına, meditasyona, ellerin duruşuna ve nağmelerle vurgulanmış duruşların fiziksel performansının ötesine gider. Bu yoga türü zihinsel ve fiziksel mücadele etmek isteyenlere cazip gelebilir.

Reklamlar

Çocuk Yogası Nedir ?

Çocuk Yogası, çeşitli hikayeler eşliğinde ve oyunlarla yapılan özel bir yoga türüdür. Yoga hareketleri, nefes çalışmaları ve dinlenme tekniklerinden oluşur.

Çocuğun beden farkındalığını, yaratıcılığını ve konsantrasyonunu arttırır. Çocuk yogasında yer alan hareketler çocukların gelişim süreçleri ve bedensel ihtiyaçlarıyla bağlantılıdır. Hareketler, rahatlıkla yapabilecekleri, bedenlerini zorlamayacak niteliktedir.

Yoga hareketleri ile dikkat, denge ve esneklik artar. Çalışmalarla güçlenen beden, sağlıklı bir duruşa ve hareket bilincine ulaşır.

Hamile Pilatesi Nedir ?

Hamile Pilatesi,  hamilelik süresince hamilenin önce sağlığı  sonra doğumunu kolaylaştırması acısından günde en az yarım saat aktif olarak egzersiz  yapması tavsiye edilen bir egzersizdir. O yüzden hamileler
için en uygun görülen egzersiz pilatestir.

Hamilelik hastalık degil fizyolojik bir olaydır ancak  patolojik sorunlar oluşturur ve egzersize engel değildir. Hamile pilatesinde amaç hamilenin kilo vermesini sağlamak değil; kilo almasını önlemektir.

Bar Pilates Nedir ?

Bar Pilates, dansçı vücudu göz önünde bulundurularak dizayn edilmiş, kasların uzunluğunu, vücudun zarifliğini ve inceliğini kazandıran aktif bir çalışmadır. İçerisinde bale, pilates ve yoga hareketleri ile birlikte üç disiplini bir arada bulundurması, çalışmanın ne kadar etkin ve insan vücuduna faydalı olduğunu ortaya koyuyor.

Şimdi bar pilatesle etkin çalışıp, harika bir duruş, esnek kaslar, sıkı kalça ve bacaklar kazanabilir, sadece bir seansta birbirine paralel bale, pilates ve yogada harika hareketler deneyebilirsiniz.

Hatha Yoga Nedir ?

“Hatha “ kelimesi dünyanın en eski lisanı olan Sanskrit dilindedir. “Ha” güneş (ısıtan, aktif, eril, yang) , “Tha” ise ay (serinleten, pasif dişil, yin) anlamına gelir. Yoga ise birleştirmek, bütünleştirmek demektir. Bu yönüyle birbirini bütünleyen kavramların, arasındaki dengeyi, simgeler. Beden, zihin ve ruhun, bireysel bilinçle evrensel bilincin yada bireyin evrenle birleşmesi.

Hatha yoga, beden yoluyla bu bütünlük bilincine ulaşmamız için bir yoldur. Bedenimiz zihnimizin bir uzantısıdır çünkü. Zihni göremediğimiz için ve zihin tıpkı bir maymun gibi saniyeler içinde daldan dala, bir düşünceden diğerine zıpladığı için onu etkilemek adına bedenden yola çıkarız. Ama zihni dizginlemeye çalışmak yada düşünceleri durdurmaya çalışmak yönünde bir çaba yoktur yogada. Hocam Zeynep Aksoy’un cümleleriyle, “Yogada zihni çözmeye ya da zihni uyumlu hale getirmeye çalışmıyoruz. Daha özde bir şeyi amaçlıyoruz. Zihinle özdeşleşmeyi bırakabildiğimiz bir an. ” Bu kabullenme ve teslimiyet kişiyi gerçek doğasına, özüne yaklaştırır.

“Zihnin doğasını tanıyabilmek için, istek içinde olmanın doğasını da tanımak gerek “ diyor, Svagito Liebermeister.

İstek olduğunda; bu daha zayıf olma isteği olabilir, daha huzurlu olma isteği olabilir, daha zengin
olma isteği olabilir fark etmez. İstek olduğunda bu ana bir “ hayır” içersindeyiz. Şu anda bu an içersinde olanları yeterli ya da tatmin edici göremiyoruz. Onu istiyoruz şunu istiyoruz. Hep dahasını istiyoruz. Belki istekler elde edilince kısa süreli tatmin oluyor ama istek yeni bir istekle değişiyor. Ve çaba ve red devam ediyor.

Bir insan içeri doğru bakarsa ve istekleri arkasında yatanları göz atarsa ne kadar çaba içersinde olduğunu görebilir, korkularını görebilir. Ve bu tanışma daha derin bir rahatlamaya yol açabilir.

Yoga duruşları (asanalar),nefes çalışmaları (pranayama),ve meditasyon uygulamaları bu açıdan bir araçtır. Bedenle, nefesle ve zihinle samimi olmak için bir araç. Ve hislerimizle samimi olmak için bir araç.

Zumba Nedir ?

Zumba, Salsa, Merengue, Bachata, Samba, Rock’N Roll, Oryantal.. vb. gibi danslardan oluşan, koreografik bir çalışmadır. Bu seansta terleyip, toksinlerinizden arınarak, kalp atım sayınızı yükseltip, kan dolaşımınızı hızlandıracaksınız. Aynı anda kardiyo çalışırken hem dans öğrenecek, hem de eğleneceksiniz. Eğlenerek zayıflayıp formda kalmaya hazır mısınız?

Pilates Nedir ?

Pilates metodu veya Pilates yirminci yüzyılın başlarında Joseph Hubert Pilates (1880-1967) tarafından geliştirilmiş fiziksel fitness sistemidir.

Pilates metodu, zihnin kaslar üzerindeki kullanımını desteklediği için Contrology (Kontrol bilimi) olarak adlandırılmıştır. Pilates, bedenin dengeli tutulmasına yardımcı olan ve omurgayı desteklemekte önemli işlevi olan temel kaslar üzerine yoğunlaşan, nefes kullanma tekniklerini de kapsayan bir egzersiz programıdır.

Pilates’de her bir egzersizin çok kez tekrarı yerine daha az sayıda tekrar ve belirli bir biçim içinde uygulanması tercih edilmektedir.  Zihinsel ve fiziksel sağlığın birbirini tamamlaması için tasarlanmış 500 belirli egzersiz uygulanır. Hareketler akıcıdır ; nefes, kontrol ve konsantrasyonla birleştirilmiştir. Elde edilen sonuç, artan esneklik, güç, beden farkındalığı, enerji ve gelişmiş zihinsel konsantrasyondur.

Pilates uygulayıcıları eğitimlerinde, güç ve esneklik inşa edebilmek için kendi vücut ağırlıklarını kullanırlar ve bunu yüksek düzeyde kardiovasküler egzersiz üzerine yoğunlaşmadan gerçekleştirmeyi hedeflerler. Günümüzde Pilates pek çok fizyoterapist tarafından rehabilitasyon sürecinin bir parçası olarak kullanılmaktadır.

Pilates’in 6 prensibi:

Konsantrasyon: Pilates yaparken hareketlere yoğunlaşmak,bedenin uyum içinde nasıl çalıştığına ve hangi kasların kullanılıp, hangilerinin kullanılmadığına dikkat etmek gerekir.

Kontrol: Pilates metodunda kontrol çok önemlidir. Kontrol için bedenin iyi dinlenmesi ve hareketlerin gösterildiği şekilde uygulanması, olası sakatlıkların önlenmesi gerekir.

Merkezleme: Pilates Metodu’nda ,doğru hareket sanatlarında olduğu gibi merkez, göbek, bel ve kalça çevresidir. İç organları ve omurgayı yerinde tutan kas sistemlerini içerir. Merkezleme, üst bedenin stabilitesini ve esnemeyi, uzamayı sağlar.

Akıcı hareket: Hareketler acele edilmeden, her noktadan tek tek geçerek ama aynı zamanda hiç duraksamayarak yapılmalıdır.

Kesinlik: Hareketler belirsizce değil, hakkı verilerek tam yapılmalıdır. Hareket sekansları birbirleri içinde ve birbirleri arasında koordine olmalıdır.

Nefes: Nefes alıp verme, panik olmadan sırtın arkasına ve altına derin nefes alıp bütün nefesi tamamıyla dışarı üflemek yoluyla olmalıdır. Böylece, nefes tamamen boşaltılıp, kan temizlenmiş olur.

Etiket Bulutu